Het koor

Ons koor heeft over het algemeen tussen de 25 en 30 leden. Vijf van deze leden vormen het bestuur van de Vereniging.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden die zich o.a. bezighouden met het verzorgen van optredens en algemene zaken.
Eenmaal per jaar hebben we een Algemene Ledenvergadering. Dan bespreken we het reilen en zeilen binnen het koor en sluiten af met koffie en gebak.

De laatste repetitie voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie maken we er ook altijd een klein feestje van. Sommige leden binnen het koor gaan regelmatig met elkaar naar muziekvoorstellingen of scratchdagen.

Plezier, fijne sfeer en sociale betrokkenheid zijn belangrijk binnen ons koor!

Geschiedenis

Sounds of Joy viert in 2015 haar twintigjarig bestaan.
Onder leiding van Annemarie Smith is men met zingen begonnen in september 1995. In 1997 is de vereniging Sounds of Joy opgericht.

Sinds mei 2001 staat het koor onder leiding van de dirigent David van de Braak en telt momenteel 26 leden.

Het koor is bedoeld voor iedereen die wil zingen, ongeacht haar muzikale achtergrond. Zo is er een zeer gevarieerd gezelschap ontstaan. Voorop staat dat we als koor als eenheid kunnen zingen en dat we er allemaal plezier in hebben. De saamhorige sfeer binnen ons koor weten wij allen zeer te waarderen.